Text Size

פנחס אורמלנד

12.8.43 - הגנרל פיודורוב מגיע

כולנו מחכים בכיליון עיניים לפיודורוב. כולם מצפים לו, ולא כל שכן אנו. בעשר בבוקר הגיע לנוויר. הוא הרצה לפנינו והבטיח שלמחרת ירצה גם בוולקה-ש. רבים מאתנו ואני בהם הלכו לשם כדי לשמוע אותו שוב. כאן יש להדגיש שארבעה קילומטרים משם נמצאו האוקראינים, אבל כבר לא חששו מפניהם. באמצע הכפר עמד גנרל פיודורוב ודיבר. הוא הבטיחנו שהבולבובצים [אוקראינים לאומנים] המפריעים לצבא האדום במאבקו למען שחרור העמים המשועבדים ע"י הנאצים, ייענשו קשות בבוא הניצחון. לשאלתנו מתי תסתיים המלחמה ענה: "המקום שאנו עומדים בו עכשיו יהיה משוחרר מידי הגרמנים בעוד שנה והמלחמה תסתיים בשנת 1945". אי אפשר להגיד שהתלהבנו מאוד מתשובתו המציאותית ביותר.

והשאלה – הנוכל להחזיק מעמד עד אז – התחילה שוב להטרידנו. אבל החלטתנו הייתה נחושה לעשות הכל ולהחזיק מעמד על אף ולמרות הכל. הלא הגרוע ביותר כבר מאחורינו!