Text Size

פנחס אורמלנד

יום רביעי 30.12.42 - כולנו כבר בחפירה החדשה

הנה כבר חלף שבוע מיום הרביעי שעבר - יום הדמים. החפירה כמעט מוכנה. יוסף פרצ'יק ויוסף וויסמן הלכו להביא את הנשארים ואנו במלוא המרץ מסיימים את העבודה. קבוצתנו כעת מנתה 22 איש: יוסף פרצ'יק, אשתו ושני בניו (מנשה וברוך), פייגה וואטן, שמוליק שווארץ, אנוכי, רעייתי, שני בני אחיותי (יעקב שוסטר ויעקב קצב) מייטה (מייטה אורמלנד), פסיל ואיסר אורמלנד, יוסף וויסמן ובריינדל עם שני בניהם (פסח ודוב), יונה ווסרמן, יוסף סטפאק, לייבה'לה היז'יראי, אשתו מלכה ושמאי מייסטל. היה די נוח במעון החדש. היו אפילו מדפים לשכב עליהם. הבעייה היחידה הכאובה הייתה האכלת 22 הפיות. לחפש אוכל לא היה דבר פשוט; למושבה הראשונה היה צריך ללכת 18 ק"מ ולא תמיד גם שם אפשר היה למצוא את הדרוש לקבוצה כה גדולה.