Text Size

פנחס אורמלנד

יום שני ד' חנוכה 7.12.42

לילה. יושבים אנו בבקתתו של באנאך. אי אפשר להגיד שהייתה זו ישיבה נעימה, אבל בכל זאת יותר טוב מאשר מתחת לכיפת השמיים. הגיעו אורחים: יוסף פוקס מ-וורחי, יוסף וויסמן ויונה ווסרמן. הם ניצלו בנס מידי הפרטיזנים, המתנכלים ליהודים שרידי החרב הגרמנית. במיוחד להוטים הם אחרי המגפיים שהיהודים נועלים. במקרה הטוב הם "לוקחים" את המגפיים ומשאירים את היהודי המסכן יחף ביער בחורף. גם מהם נשדדו המגפיים והם כעת אובדי עצות. יש בדעתם לחפור "חפירה" [זמליאנקה] חדשה ביער אחר ולהסתתר מעיני הפרטיזנים.