יהודים נקמה !

הענקת אותות הצטיינות

מספר חודשים לאחר שחרור האזור על ידי הצבא האדום פרסמה נשיאות המועצה העליונה של ברית-המועצות מנשר בעיתונות, ולפיו הוענקו אותות הצטיינות גבוהים ללוחמים היהודים מהאוטריאד של קרוק על גבורתם ועל הישגיהם הגדולים בלחימה הפרטיזנית. בין מקבלי העיטורים מקאמין-ק וסביבתה צוינו האנשים הבאים: ישעיהו זרוצקי קיבל את עיטור "דגל הקרב האדום"; אריה סגל וחיים כץ קיבלו את עיטור "הכוכב האדום"; יוסף צביבל, יעקב צביבל ואבא קלורמן קיבלו את עיטור "מלחמת המולדת" .