Text Size

יהודים נקמה !

המחנות האזרחיים

בצמוד ליחידות הפרטיזניות התפתחה תופעה מיוחדת לפרטיזנים היהודים, הלוא היא תופעת המחנות האזרחיים . מחנות אלה נהנו מחסות היחידות הלוחמות. שם התקבצו שרידי הרצח שערכו הנאצים בעיירות האזור. דיירי המחנות האזרחיים העמידו את עצמם לרשות יחידות אלו, ועסקו בייצור מגפיים, בגדים, כובעים, פרוות, נקניק ובשר מעושן. הם הפעילו טחנות קמח, מאפיות ובתי-מרחץ. הנשים והנערות סרגו סוודרים, צעיפים וכפפות. הדיירים הקימו מעין מרפאות ובתי-חולים של שדה עבור פרטיזנים פצועים וחולים. הם גם העמידו לרשות הפרטיזנים את יכולתם המקצועית; הוקמו בתי מלאכה לייצור חומרי נפץ ולתיקון כלי נשק והרבה פריטים לשימוש יומיומי. בכך הם הצדיקו את קיומם, והפכו לעורף ולשותפים פעילים במלחמה נגד הגרמנים .