Text Size

יהודים נקמה !

הגדוד על-שם קושצ'ושקו

מראשית 1943 צמחו כמה גדודים פולניים במסגרת התנועה הפרטיזנית הסובייטית. בספטמבר 1943 שב ממוסקבה רוברט סאטאנובסקי, מפקד הגדוד הפרטיזני על-שם קושצ'ושקו , לאחר שקיבל דרגת קולונל. ניתנה לו הוראה להקים מן הגדודים הפולניים את החטיבה הפולנית "עוד לא אבדה פולין" (על פי ההתחלה של ההמנון הפולני), חטיבה שהייתה בעצם האוגדה הרובנאית השלישית. גם במערב ווהלין, בנפת קאמין-ק, הוקם גדוד על-שם קושצ'ושקו. גדוד זה כלל את אנשי ההגנה העצמית של קרֶמנו ואת יחידת היערנים בראשות ויצפרוכט, היהודי מלובומל; הלה חי בזהות פולנית בשם יוסף (יוזף) קרפוס. היחידה גדלה ל-280 לוחמים, עשרה מהם יהודים, והשתלבה בחטיבה הפינסקאית. קרפוס היה מפקד מחלקת המשק בה.