Text Size

יישובים במרחב

הכפרים

טשורטשה

כפר קטן בקרבת קאמין-ק. יהודי הכפר נרצחו על ידי הנאצים בעת חיסול הגטו בקאמין-ק.

סדרובישץ'

כפר בנפת קאמין-ק, סמוך לנהר פריפט. ב-1921 נמנו בו 76 יהודים, ובשנות השלושים גדל מספרם ל-20 משפחות או כמאה אנשים. המפרנסים עסקו במסחר חקלאי. היהודים מכפר זה הובאו לגטו רטנה, ונספו שם יחד עם יהודי המקום.

יֶזֶרְקֶה Jezurke

בייזרקה, כפר קטן ליד קאמין-ק, חיו תשע משפחות של חקלאים יהודים. עם התגברות סכנת הפוגרום בעת הכיבוש הנאצי העמידו יהודי הכפר משמרות סביב בתיהם. אייזן הקים קבוצת מחתרת לבריחה ליער. רוב חברי הקבוצה שירתו קודם לכן בצבא הפולני, וידעו כיצד להשתמש בנשק. רובם היו נשואים, ולכן דחו את מועד בריחתם . הם נספו בגטו קאמין-ק.

סטוביחווה Stobychwa

עיירה בנפת קאמין-ק הנמצאת במרחק של ארבעה-עשר קילומטרים וחצי מצפון לתחנת הרכבת פאבורסק. במאות ה-17 וה-18 היו במקום עשרות בודדות של יהודים. בראשית המאה ה-20 היו במקום למעלה מ-100 יהודים (מתוך 459 התושבים במקום) ובית-כנסת אחד. ייתכן שבזמן מלחמת העולם הראשונה עזבו היהודים את המקום ולא שבו אליו .