Text Size

עוד עדויות

פסיה שטרן

נולדתי ב-1919 בעיירה קאמין-ק. הוריי היו יצחק ופייגל בראט, שניהם בני העיירה. אחי, דוד, היה גדול ממני בשש שנים. כשהייתי תינוקת אבא נפטר, ואִמי פִּרנסה את המשפחה בכוחות עצמה. הייתה לה חנות מכולת, וממנה היא קיימה את המשפחה וגידלה אותנו. למדתי אצל מלמד ובבית הספר 'התחייה'. אחר כך למדתי בבית-ספר פולני.

אמרתי לאימא: "תִקני לי אבא כמו למשפחת ביבר". שרה ביבר הייתה חברה שלי. אחי דוד עבד בבית המסחר הסיטונאי של משפחת קלורמן. גם אני עבדתי אצלם. התחתנתי ב-1938, כשהייתי בת 19. נישאתי לבחור מהכפר הסמוך וידרטי, ושמו דוד לרמן ז"ל. הוא היה יתום מאב. סבו מצד האם נרצח על ידי הבלחובצים ב-1920. דוד היה יערן. משה פלדמן עבד אצלו. לצורך עבודתו הוא בילה את רוב ימיו בכפרים ובעיירות שבסביבה. בתוך שנה נולד לנו בן, ושמו היה יצחק.

לאחר כניסת השלטון הסובייטי לאזור ולעיירה, בספטמבר 1939, המשיך בעלי דוד לעסוק בעבודתו ביערות. חנות המכולת של אִמי נסגרה.