Text Size

העיירה בבניינה - מן הזריחה עד השקיעה

הרב משה מרדכי פרלין

לאחר האסון שפקד את הקהילה עם רציחתם של 120 מבניה בידי הבלחובצים, החליטו יעקב יצחק קלורמן ויצחק פרידמן לשקם את העיירה מבחינה רוחנית ודאגו להבאת רב חדש. באחת השבתות של שנת 1921 הופיע בבית המדרש רב צעיר, גבה קומה ובעל הדרת פנים. הרב משה מרדכי פרלין נולד בעיירה הקטנה פיוטריקוב שעל הגבול בין ליטא לפולסיה. עוד בילדותו הוא נודע בכישרונותיו הרבים ונתפרסם כעילוי. הוא הוסמך לרבנות על ידי רבה של בריסק, הגאון ר' יצחק זאב סולובייצ'יק (הגרי"ז).

הרב פרלין נכנס לתפקידו בעת קשה, לאחר הפרעות והפוגרומים. הוא הצליח להשרות אווירה של שלום ואחדות בקרב הקהילה היהודית בעיירה, וזכה גם להערכתם של לא-יהודים. בשנים הראשונות התגורר עם משפחתו - אשתו ובתו הקטנה, צירל (היא נרצחה ב-1942 בעת ניסיונה לברוח מהגטו) - בביתה של משפחת אורמלנד. הוא התפרנס בדוחק רב ממכירת שמרים ונרות, מפסיקות לפי דין תורה ומעריכת חופות וקידושין. ביתו היה פתוח לכל נצרך, ורבים שיחרו לפתחו ובאו לשמוע בעצתו. ב-1923 מונה ל"רב מטעם", ואז השתפר גם מצבו החומרי. הוא למד במהירות את השפה הפולנית. למרות הפיתויים לשמש במשרה בעיירות גדולות יותר לא עזב הרב את הקהילה, ונותר בה עד ליומו האחרון.