עולם שנגוז - היהודים בווהלין

תקופת השלטון הסובייטי1939-1941

ב-23 באוגוסט 1939 חתמו גרמניה וברית-המועצות על חוזה אי התקפה ביניהן, הלוא הוא הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. בנספח הסודי להסכם נקבעה חלוקת פולין בין גרמניה לבין ברית-המועצות. ב-1 בספטמבר 1939 פלש הצבא הגרמני לפולין, ומטוסי חיל האוויר הגרמני החלו להפציץ גם את חבל ווהלין - ובכלל זה גם את קאמין-ק.

ב-17 בספטמבר 1939 נע הצבא הסובייטי לקו שנקבע לו בהסכם, ותפס את אזור ווהלין עד לנהר הבוג. כניסת הצבא הסובייטי התקבלה על ידי היהודים בהקלה, וזאת כי הם ראו בכך הצלה מן הכיבוש הנאצי. האזור סופח לרפובליקה האוקראינית הסובייטית, ותושביו הפכו לאזרחי ברית-המועצות.

לאחר הסיפוח הותאמה הכלכלה לשיטה הסובייטית. המסחר והרכוש הפרטי הולאמו, וחלק מבעלי המפעלים היהודים הוגלו. בעלי המלאכה צורפו בהתאם למקצועותיהם לקואופרטיבים ("ארטלים"). החינוך והתרבות היהודיים נפגעו קשות, וזאת מכיוון שנאסרה הוראת השפה העברית. הפעילות הציונית הופסקה והיהודים נאלצו לעבוד בשבת.