Text Size

מסמכי הנצחה

מאמצי ההנצחה

מסמך 1

מועצה מקומית

קאמין-ק

11.3.90

בתשובה למכתבכם הרינו להודיעכם שמקום רציחתם וקבורתם של יהודי קאמין-ק בשנת 1941 אותר ונקבע על ידי תושבים. המקום נמצא סמוך למפעל הלבנים הישן כשלושה-ארבעה קילומטרים מהעיירה. במקום צמח יער. נודה לכם באם תוכלו לבוא ולסייע בידינו לגדר את המקום.

יושב-ראש המועצה המקומית

קשיריץ

מסמך 2

מועצה מקומית

קאמין-ק

18.5.90

הרינו לאשר שבתאריך 16.5.90 אותר על ידי הוועדה המיוחדת מקום קבורתם של יהודי קאמין-ק בשואה. המועצה הזמינה מצבה שתוקם במקום הזה.

אנו מזמינים אתכם לבוא ולקבל את כל האינפורמציה שבידינו.

חתום: קשיריץ

יושב-ראש המועצה המקומית

מסמך 3

13.5.91

אנו החתומים מטה - נציג העיירה קאמין-ק ממחוז ווהלין בבית הנבחרים שבמינסק, מר מיסיוק; מנהל משרד הפנים, מר דרקאץ'; הרופא המחוזי הראשי, מר זאיקה - מאשרים כי בתאריך זה, 13 במאי 1991, בבית העלמין היהודי שבעיירה קאמין-ק הוצא ארגז שהכיל שאריות של שבעה אנשים, קרוביו של תושב לשעבר החי כיום בארצות-הברית, קלורמן שמואל-אבא בן דוד. ואלה הם:

1. דוד בן למל קלורמן - האב

2. מנוחה בת משה קלורמן - האם

3. מאשה בת דוד קלורמן - אחות

4. יהושע בן דוד קלורמן - אח

5. הירש בן דוד קלורמן - אח

6. פרידה בת משה דרייצין - דודה

7. משה בן זלמן דרייצין – בן-דוד

בנוכחותנו נסגר הארון, ואנו מאשרים שמלבד עצמות ושאריות של הגופות אין שם דבר.

החתומים:

נציג קאמין-ק בבית הנבחרים - מיסיוק

הרופא הראשי – זאיקה מנהל משרד הפנים - דרקאץ'

מסמך 4

(מסמך באוקראינית מהארכיון המחוזי בווהלין)

מסמך מס' 727/1-39

הוועדה המבצעת של מועצת צירי העם

4.6.91

ב-7 במארס 1945, אנחנו החתומים מטה - יושב-ראש הוועדה ליטווינוב איוון דמידוביץ', מזכיר המפלגה הקומוניסטית באזור; סגן היושב-ראש, פיליפנקו דוד פדרוביץ'; המזכיר הראשון של המפלגה והמפקח המחוזי של המרכז לסטטיסטיקה, תאודורוביץ' סרפימה הבלוביץ' - ערכנו מסמך על השמדה חייתית של אזרחים על ידי הכובשים הפאשיסטים הגרמנים באזור קאמין-ק של מחוז ווהלין, ועל הרצח שם בתקופת הכיבוש מ-8 ביולי 1941 ועד ל-13 במארס 1944. ההוצאה להורג של האזרחים הסובייטים על ידי כיתות היורים בוצעה:

1. באוגוסט 1941 – 80 איש

2. באוגוסט 1942 – 1700 איש [למעשה, 2400 איש]

3. בנובמבר 1942 – 815 איש [למעשה, 500 איש]

4. לבד מזאת, בשנים 1941–1942 נרצחו עוד 2500 נפש. בסך הכול נורו ונרצחו 5095 איש [פרט לכ-150 צוענים שנרצחו, לא ידוע על רצח המוני אחר בתקופת הכיבוש].

הנרצחים נקברו בבורות ליד העיר, ליד בית העלמין היהודי בקאמין-ק. בסך הכול היו 13 בורות, הגדול ביניהם במידות של 13X27 מטרים ובעומק של 2.80 מטר. האחראים והמבצעים של הרציחות האלה היו הגביטסקומיסר [מושל אזור] הגרמני מיכאלס, מפקד המשטרה האוקראינית בלושוק יקים סמיונוביץ' ויושב-ראש המועצה המקומית מיכאלבסקי מיקולה.

חתומים:

יושב-ראש – ליטווינוב

סגן – פיליפנקו

מזכיר – תאודורוביץ'

העתק המסמך מאושר על ידי:

מנהל הארכיון – מ. גיקה

מנהלת מחלקה מיוחדת - ל. פ. איוונובה

עובד הארכיון – נ. או. אמיז'נקו

מסמך 5

(מסמך ברוסית המאשר מציאת 19 שלדים בקבר אחים בכפר מאלה גלושה [גלושא זוטא] שבאזור ליובישבסקי, במחוז ווהלין שבאוקראינה הסובייטית.)

פרוטוקול (ברוסית)

הוכן ב-17 ביולי 1991 על ידי ועדה בהרכב הבא: רודסקי ר. ג'. – יושב-ראש המועצה של צירי העם בכפר מאלה גלושה, סטדניק נ. ו. – יושב-ראש הוועדה המבצעת של מועצת צירי העם האזורית בקאמין-ק ויושב-ראש הסניף האזורי של קרן 'שלום', קליין יו. מ. – חבר עמותת תרבות יהודית של מחוז ווהלין, זאיקה י. פ. – רופא מחוזי ראשי של אזור קאמין-ק.

המסמך מעיד כי ב-17 ביולי 1991, בכפר מאלה גלושה שבאזור ליובישבסקי במחוז ווהלין של אוקראינה, בוצעו חפירות במקום קבורה של אזרחים סובייטים מן הלאום היהודי שהוצאו להורג בשנות מלחמת העולם השנייה על ידי הכובשים הפאשיסטים הגרמנים.

השרידים של 19 החללים הוכנסו לארון עץ לצורך העברה לקאמין-ק לקבורה מחדש בקבר האחים של אזרחים מן הלאום היהודי, קבר אחים הנמצא במקום ההוצאה ההמונית להורג על ידי הכובשים הפאשיסטים הגרמנים בשנים 1941–1942.

חתומים:

ר. ג'. רודצקי

נ. ו. סטדניק

יו. מ. קליין

י. פ. זאיקה

מסמך 6

טופס מס' 295

הוועדה המבצעת של המועצה הסובייטית האזורית של צירי העם, מחוז ווהלין

6.8.91

לכבוד: יושב-ראש קהילת יהודי קאמין-ק של ארצות-הברית וישראל, אברהם ביבר

הועדה המבצעת של מועצת צירי העם האזורית מזמינה אותך ואת חברי הקהילה היהודית בעיר קאמין-ק להשתתף באירועים לכבוד זכרם של אזרחים סובייטים בני הלאום היהודי שנרצחו בשנות מלחמת העולם השנייה.

על החתום:

יושב-ראש הוועדה המבצעת

ר.א. קוּחְטֵיי

מסמך 7

טופס מס' 312

המועצה האזורית של צירי העם בקאמין-ק, מחוז ווהלין

21.8.91

לכבוד: יושב-ראש קהילת יהודי קאמין-ק של ארצות-הברית וישראל

הנדון: מזמינים אתכם ואת כל הוועדה באשר להנצחה

אדון נכבד,

פנייתכם לוועדה המרכזית לאשר ביקור בעיר קאמין-ק לחברים של קהילת יהודי קאמין-ק של ארצות-הברית וישראל נבדקה במועצה האזורית הסובייטית. אנו מזמינים אותך וחברים של הקהילה, ביניהם קליין שרלוטה אשר בנה מתגורר בקאמין-ק, לבקר באזור ובעיר קאמין-ק בזמן המתאים לכך לצורך הנצחת זכר החללים היהודים בתקופת המלחמה באזור.

כמו כן הנני מודיע שלפי בקשתכם ובקשת העמותה של תרבות יהודית, ביוני 1991 בוצעה בעיר קאמין-ק קבורה מחדש של עפר הנרצחים הסובייטים מן הלאום היהודי אשר נספו בשנות מלחמת העולם השנייה בכפר מאלה גלושה [גלושא זוטא] שבאזור לוביישוב.

מתבצעות עבודות בניית יד לנרצחים שתיחשף ב-10.8.92 ואשר תוקם במקום ההוצאה ההמונית להורג של יהודים בעיר קאמין-ק בשנות המלחמה על ידי הפאשיסטים, הכובשים הגרמנים.

בכבוד,

יושב-ראש מועצת צירי העם האזורית

יושב-ראש הוועדה המבצעת, ר. א. קוחטיי