Text Size

אברהם ביבר איננו

הספד לאברהם ביבר

29.04.2012

חברנו וידידנו היקר, אברהם ביבר, יושב ראש ארגון יוצאי קמין-קושירסקי והסביבה בישראל ומקים אתר זה, הלך לעולמו. ההלוויה התקיימה ביום חמישי, 5 באפריל 2012, בבית הקברות החדש של רמת השרון (ליד צומת מורשה).

אברהם ביבר ז"ל נולד בקמין-קושירסקי, עיירה שנמצאה אז בחבל ווהלין שבפולין המזרחית, בשנת 1924. ב- 10 באוגוסט 1942 (כ"ז מנחם אב תש"ב) נרצחו מרבית היהודים בעיירה ובכפרים השכנים על ידי הנאצים ונקברו בבורות בבית הקברות המקומי. כ- 600 צעירים נשארו בחיים וביניהם היה אברהם. בנובמבר 1942, לפני החיסול הסופי של הגטו, הוא הצליח לברוח ליערות, הצטרף לפרטיזנים יחד עם יהודים אחרים ונלחם בשורותיהם עד לנסיגת הגרמנים. בשנת 1946 הוא הגיע לארץ ישראל בספינת המעפילים 'אנצו סירני'. הוא התנדב להגנה ונלחם במלחמת השחרור. לאחר המלחמה התגייס לצה"ל ושירת כקצין בחיל האויר בתפקידי פיקוד ומטה שונים. בין היתר היה ראש הלשכה של מפקד חיל האויר, האלוף עזר ויצמן, ומפקד בסיס חיל האויר ברפידים לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 1968 השתחרר מהצבא בדרגת סגן-אלוף.

במקביל לשירותו הצבאי הוא היה פעיל בארגון יוצאי קמין-קושירסקי ופעל ללא ליאות להנצחתם של קדושי העיירה. הוא השתתף בכתיבת ספר הזכרון הראשון של העיירה, הקמת היכל ווהלין בגבעתיים והקמת האנדרטה לזכר הפרטיזנים והחיילים היהודים יוצאי חבל ווהלין ליד ההיכל. לאחר נפילת הקומוניזם בברית המועצות, דאג להגיע לעיירה ולהקים שלוש אנדרטאות להנצחת רצח היהודים במקום. בשנת 2007 יצא לאור הספר "יהודים של יערות ואגמים" אשר מנציח את תולדות העיירה וכולל עדויות רבות של הניצולים שזכו להגיע לישראל ולהקים כאן משפחות. כמו כן הוא הקים את אתר האינטרנט הזה, אשר כולל את הספר וחומר נוסף.

אברהם היה פעיל בהיכל ווהלין ויו"ר ארגון יוצאי קמין-קושירסקי והסביבה בישראל עד יומו האחרון. השאיר אחריו אשה, רחל לבית גרבר, שהיתה, כפי שכתב בספר, "שותפה מלאה למעשיי ולהצלחותיי בחיים".

יהי זכרו ברוך.

טקס אזכרה וגילוי מצבה ייערך ביום ששי, 4 במאי 2012, בשעה 11:00.