א

אבוגוב אלעק 

אייזנמן מאיר 

 

אבינוביצקי ליפא, ד"ר 

אייזנברג בערל 

 

אברוך מאיר 

אייזנברג פנחס 

 

אברך אייזיק 

אייזנברג צבי 

 

אברך דב 

אייזנברג רחל 

 

אברך יוסף 

אייזנשטיין אהרון 

 

אברך פייגה 

אייזנשטיין אפרים 

 

אגבר דב 

איינבינדר לייב 

 

אדלשטיין משה 

אילן משה 

אהרונסון ידידי שלמה 

אינגברג זאב 

אובסיינקו גבריאל 

אלבוים דוד 

אודלר ישעיהו 

אלברט זיוויל 

אודרברג שלמה 

אלברט פרידל 

אודרמן הרץ 

אלוני חיים 

אוזרר אייזיק 

אלטר יהודה 

אוטניק לייב 

אנחוביץ שיינדל 

אולשינקר יוסף 

אפלבוים איסר 

אולשנסקי יוסף 

אריון משה 

אולשנסקי צבי 

אוסובסקי מיכאל 

אוסטייאר שייקה 

אוסטרובסקי מרדכי 

אוסטרובסקי סיומה 

אוסטרובסקי פנחס 

אוצר לייזר 

אוצר משה 

אורמלנד אהרון 

אורמלנד פנחס יצחק 

אורנשטיין משה 

אחינתן אביעזר 

איזנשטין מישה 

איזנשטין פסח 

איידלמן חנן 

אייזן אריה 

אייזן מלכה 

ב 

בהט שמואל 

בוברוב ניסן 

בר אברהם  

באליק נחום  

בחובר זלמן 

בראט מיכאל 

בארון דבורה 

בחובר חיים 

ברג אברהם 

בארמן אלימלך 

בידרמן שלמה 

ברג דבורה 

בארמן ברל בן אריה 

בייגל דוד 

ברגר נוטע 

בארמן ברל בן יעקב 

בייגל זאב 

ברוינשטיין דב 

בארמן יהודה 

בייזמן חיים 

ברוינשטיין זאב 

בארמן יחיאל 

ביינשצ'יק שמעון 

ברוינשטיין יעקב 

בארמן לאה 

ביאלואוסקי 

ברוינשטיין לייבל 

בוב אייזיק 

בינדס פסח 

ברומברג משה 

בוברוב בערל 

בינדר אברהם 

ברומברג עיזר 

בוברוב יצחק 

בינדר יוסף 

ברונפמן אבא 

בוברוב מוטל 

בינדר יעקב 

ברז זעליג 

בוברוב מטעס 

בינדר משה 

ברזוב מיכאל 

בוברוב מיכאל 

בינדר נחום 

ברזניאק וואווע 

בוברוב מתתיהו בן דב 

בינדר סוניה 

ברט ברל-דב 

בוברוב מתתיהו בן ניסן 

ביינבוים שמואל 

ברט זיסקה 

בוברוב ניסן 

בירנבלום אליקים 

בריל אייזיק 

בוברוב שמואל 

בלאושטיין אברהם 

בריל ראובן 

בוברוב שמואל לייזר 

בלאושטיין נחמה 

ברישמן יצחק 

בולבע אהרון 

בלאושטיין צבי 

ברמן משה  בן אברהם 

בוסליק אברהם 

בלוישטיין חסיה 

ברמן משה בן ישעיהו 

בוסליק דוציה 

בליז'ובסקי אהרון 

ברנשטיין חיים 

בוסליק סנדר 

בליז'ובסקי ברוניה 

ברנשטיין חיים בן שמואל 

בארמן יהודה 

בליז'ובסקי מיכאל 

ברנשטיין יוניה 

בארמן יחיאל 

בליז'ובסקי נחמן 

בארמן לאה 

בן-שבתאי מנחם 

בוב אייזיק 

בנדר זנביל 

בוברוב בערל 

בנדדרסקי הינדזיה 

בוברוב יצחק 

בס יעקב 

בוברוב מוטל 

בס דוד 

בוברוב מטעס 

בס יהודה 

בוברוב מיכאל 

בקלצ'וק אפרים 

בוברוב מתתיהו בן דב 

בקלצ'וק מלך 

בוברוב מתתיהו בן ניסן 

בקר אשר ישראל 

ג 

גאמפל יחיאל 

גייער יהודה 

גרמפלר יהודה 

גברי לייבל 

גילדנגורין אהרון 

גרשמן יעקב 

גוז אשר 

גינזברג דוד 

גרשמן משה 

גוז זאב 

גלוזמן משה 

גרשמן צלה 

גוז זכריה 

גלון אהרון 

גרשנבל חיים 

גוז יוסף 

גלון דב 

גרשנגורן ברי 

גוז יצחק 

גלון ישראל 

גרשקוביץ שייקה 

גוז מיכאל 

גלון מנדל 

גוטמן אבא 

גלזר פייבל 

גוטרמן שלמה 

גליקשטיין אברהם 

גוטמן אברהם 

גליקשטיין לייב 

גולד שמואל 

גלצקי זאבה 

גולדברג טוביה 

גלר יעקב 

גולדמן יצחק 

גלרשטיין כלבנה 

גולדמן צפורה 

גנדלמן אהרון 

גולדפרב בוריס 

גנדלמן זלמן 

גולוב יוסף 

גנדלמן יהודה 

גולובוביץ' ישראל 

גנדלמן משה 

גולובוי משה 

גנדלמן צבי 

גולובוי סנדר 

גנדלמן ראובן 

גולובוי רבקה 

גנדלמן שמואל 

גומולקה יונה 

גנדלמן שמעון 

גוניק יוסף 

גנזל זאב 

גורבץ' חונה 

גנזל פנחס 

גורודצקי אברהם 

גסמן דוד דב 

גורודצקי חיים 

גער פינבוים מוניק 

גורלניק משה 

גקר שולה 

גורלניק נוני 

גרבוב דוד 

גורנשטיין יוסף 

גרבוב יעקב 

גורנשטיין צבי 

גרבר אברהם 

גורנשטיין שלמה 

גרבר אליהו 

גורפינקל יצחק 

גרבר חיים 

גיטלמן משה 

גרובר משה 

גיטלמן שלמה 

גרינברג ישראל 

גיטרמן יוסף 

גרינולד צבי 

גייער מרדכי 

גרינשפן שושנה 

ד 

דבורץ דימה 

דובינה ישראל 

דובינסקי מנשה 

דודיק מיכאל 

דולינקה חיים 

דוניץ שמואל 

דופין מאיר 

דיכטר זליג 

דיכטר יצחק 

דיכטר משה 

דיק אליעזר 

דיק חיים 

דיק יוסף 

דיק לייבל 

דקלבוים חיים 

דקלבוים מאיר 

דרוק נח 

דרוק עקיבא 

דריז'ון מרדכי 

דרסיביץ הנרי 

ה

הוברמן צבי 

הוברמן פרץ 

הוטניק ד"ר 

הוכמן חיים 

הוניג חיים 

הוניג יעקב 

הוניק גרשון 

הימלפרב משה 

הלמן שמואל צבי 

הלפרין אהרון 

הנדלסמן שמואל 

ו 

ויימן וואווה 

ולדמן יוסף 

ווייסברוט בעלא 

ולמן מרדכי 

ווינר שלמה 

וסר יונה 

וולדמן לייבל 

וסרמן יצחק 

ווליניץ שמואל 

וקס אברהם בן יעקב 

וולנינסקי מייטה 

ורניק קרש פרל 

וולף יוסף 

וולפר יוסף 

וולפר חוניק 

וולפר יהודה 

וולפר יעקב 

וולפר שמעון 

וולקון יוסף 

וולקון נתן 

וורבר איטה 

וורבר יעקב 

וורונה אהרון 

וורונה ועלוול 

וידרא יוסף 

וייסמן יוסף 

וייצמן משה 

וילנר אריה 

וינוקור רחל 

וינר דב 

וינר זכריה 

וינר משה 

וינשטיין ארקה 

וינשטיין יעקב 

וינשטיין ליובה 

וינשלבוים דוד 

וישקרמן זליג 

ולודבסקי מרדכי – צבי ד"ר 

ולדמן אהרון 

ז

זאנדווייס נחום 

זאנדווייס שלמה 

זולוטוב אברהם 

זוליאר אייזיק 

זולר נח 

זייגמייסטר זלדה 

זייגמייסטר שרה 

זילברפרב בערל 

זילברפרב נחמן 

זילברפרב שלמה 

זילברפרב שמואל 

זילברשטיין דבורה 

זילברשטיין יצחק 

זינגר אבא 

זינמן פנחס 

זלוטוב אברהם 

זליקוביץ אלימלך 

זלצמן דוד 

זלצמן חיים 

זלצמן יעקב 

זלצמן יעקב בער 

זלצמן נח 

זלצמן שלמה 

זלצר ישראל 

זלצר עמנואל 

זסק אביגדור 

זפרן אליהו 

זפרן חנה 

זפרן פייבל 

זפרן שמריהו 

זקס יונה 

ח

חזן דוד 

חובר אליהו 

חובר אשר 

חייט בלומה 

חייט דוד 

חייט ישראל 

חייט שמואל 

חייצ'וק זושיה 

חייצ'וק יוסף 

חייצ'וק רחל 

חסיס חיים 

חפץ אביגדור 

חרפק גרשון אידל

חרצ'יק יוסף 

ט 

טבצ'ניק שמעון 

טויזנר אבא 

טויזנר יצחק 

טורוביץ דב 

טורוביץ טוביה 

טורוק דוד 

טורקניץ אברהם 

טורקניץ אידל 

טורקניץ אלתר 

טורקניץ בערל 

טורקניץ הנך 

טורקניץ וועלוול 

טורקניץ משה 

טורקניץ נחמיה 

טורקניץ ראובן 

טורקניץ שמואליק 

טורשינסקי יובל 

טורשינסקי ישראל 

טיטלמן משה 

טינה בן-ציון 

טיקטין אלטר 

טיקטין שמואל 

טלקובסקי יעקב 

טנדלר ליובה 

טננבוים זרח 

טננבוים חיים 

טסל מנחם 

טסלר מאיר 

טרבילו ברכה 

טרבילו מייטקה 

טרוסמן יחיאל 

טריברמן מנדל 

טרנר פייגה 

י

יבלקו יחזקאל 

יוקלט מיכאל 

יוקעלעס יעקב 

יוקעלעס שבתאי 

ידושליבי יצחק 

יסנבולקה יקיר 

ירמולאי משה 

ירמולניק אברהם 

כ

כגן אפרים  

כגן יוסף-דב 

כגן יוסף-יצחק 

כגן נחום 

כץ דוד 

כץ חיים 

כץ יודל 

כץ ליאון 

כץ מיכאל 

כץ יעקב 

כץ לוני 

כץ פדיה 

כצמן גרשון 

ל

לאכטר הרשל 

לאנדא משה 

לגר לוליק 

לדרהנדלר ליובה 

לופאטה ישעיהו 

לופאטה לייבל 

לופו צבי 

לופה שמואל 

לורבר דב "מלינקה" 

לורבר דוד 

ליברקז הרשל 

לידובסקי אברהם 

לידובסקי אליעזר 

לידרמן יוסף 

לייזרוב יצחק 

לייזרוק  חיים 

לייזרוק יעקב 

לין מאטס 

לין תיאודור 

ליסק אברהם 

ליסק סנדר 

ליסק שמואל 

לניץ דוד 

לקח לייביש 

לקחמכר זאב 

לרמן דוד 

לרנר דוד 

מ 

מודריק זעליג 

מודריק חיים 

מודריק חיים 

מודריק יהושע 

מודריק יהושע 

מודריק מאיר 

מודריק מאיר 

מנדלוביץ יעקב 

מוריק אריה 

מנדלוביץ ישראל 

מוריק יוסף 

מנדלזון מרדכי 

מוריק סנה 

מניוק בן ציון 

מייסטל שמאי 

מנץ יצחק 

מילכיקר גדליה 

מעלניצר יצחק 

מילשטיין משה 

מקלר חיים 

מינץ יהודה 

מראל מתיס 

מינקובסקי אשר 

מרגוליעס אברהם 

מינקובסקי ברוך 

מרדר הירש 

מלכיור שמעון, ד"ר 

מריינר ישראל 

מלמד דב 

מרין בצלאל 

מלמד יהודה 

מרין חיים 

מלמד פרידל 

מרין אברהם 

מלמדיק יהודה 

מרמלשטיין ד"ר 

מודריק זעליג 

מודריק חיים 

מודריק יהושע 

מודריק מאיר 

מוריק אריה 

מוריק יוסף 

מוריק סנה 

מייסטל שמאי 

מילכיקר גדליה 

מילשטיין משה 

מינץ יהודה 

מינקובסקי אשר 

מינקובסקי ברוך 

מלכיור שמעון, ד"ר 

מלמד דב 

מלמד יהודה 

מלמד פרידל 

מלמדיק יהודה 

מודריק זעליג 

נ 

נגל ברוך 

נגל לייבל 

ניסמן חיים 

ניימן אברהם 

ניימן פנחס 

נימצוביץ סנדר 

ס 

סגל חיים אליעזר 

סגל יוסף 

סגל יצחק 

סגל לייבל 

סגלוביץ שלום 

סוננזון שלום 

סוסל אברהם בן יעקב 

סוסל אברהם בן יצחק 

סוסל חוניה 

סוסל טייבל 

סוסל יוסף 

סוסל מנחם 

סוסל צביה 

סוסל ראובן 

סוסל שאול 

סוסניק נח 

סופר חיים  

סופר טוביה 

סוקול שלמה 

סוקול חיים לייב 

סוקול רוניה 

סוקולובסקי שלמה 

סורביץ אטל 

סורביץ משה 

סחיש סומר 

סטולר נתן 

סטפק יוסף 

סטרייער מרדכי 

סינגל בערל 

סינגל שלום 

סירזיק יעקב 

סליבקין אייזיק 

סליבקין מרדכי 

סליבקין פנחס 

סליווקה חיים 

סמולא אליהו 

ע

ערדמן בוניה 

פ 

פוגל יעקב 

פוגצ'וב פונגץ' מיכאל 

פוטשניק אריה 

פוכטיק אברהם 

פוכטיק יצחק 

פוכטיק ישראל 

פולישוק יהודה 

פופקה משה 

פוקס משה חיים 

פוקס ראובן 

פוקסמן יעקב 

פוקסמן פנחס 

פורטנוי דוד 

פורטנוי פייביש 

פורטנוי תיאודור 

פורים ברל 

פורים שמואל 

פז יהושע 

פטרוך משה 

פיאלקוב ישראל 

פיאלקוב לייבל 

פיאלקוב נחמן 

פיאלקוב שלמה 

פיוון משה 

פיזנהולץ יוסף 

פיטשניק ברוך 

פייגלשטיין אליהו 

פייגלשטיין זלמן 

פייגלשטיין יעקב 

פייגלשטיין יצחק 

פיינגלשטיין ישעיהו 

פייגלשטיין סנדר 

פייגנבוים בנימין 

פיינטוך אליהו 

פיינמן מיישל 

צ

צביבל ישעיהו בן דב 

צביבל מאשה 

צביבל ישעיהו בן שלמה 

צודיק נח 

צוויגנבוים מיכאל 

צווימן רחביה 

צוקרמן ישראל 

צימרמן שאול 

צימרמן שמואל 

צינוביץ משה 

ציפורין יעקב 

צ'צ'יק דוד 

צ'צ'יק מרדכי 

צ'רטוריסקר יצחק 

צ'רטוריסקר מאיר 

צ'רני שעיה 

צ'מורש מרדכי 

ק 

קובזולא משה 

קובזלו שלמה 

קוגוט גבאירל 

קוז'יול יוסף 

קוז'יול יהושע 

קוז'יול לייבל 

קוז'יול יעקב 

קוט ישעיהו 

קוטל אבראשה 

קוטל ישראל 

קוטלר אפרים 

קוטלר יהודה 

קויפמן גרשון 

קויפמן זליג 

קויפמן יצחק 

קויפמן לייבל 

קויפמן צבי 

קונין שמואל 

קופרשמיד בנימין 

קוץ אליהו 

קוץ יעקב 

קוץ ישראל 

קורן ברוך 

קורובוצ'קה יוסף 

קורין אייזיק 

קורמן אהרון 

קורלנד נחמיה 

קושניר דוד 

קז בערל 

קז שמאי 

קטן חיה 

קידר שמעון 

קיפר פרידה 

קיפר שמואל 

ר

רבי ישראל

רבי קוטיק 

רבין גוטייה 

רבין דן 

רבינוביץ משה 

רבר גרשון 

רבר לייבוש 

רדזבסקי בנימין 

רדיז'בסקי אייזיק 

רובינשטיין נחמיה 

רובינשטיין פניה 

רוג הרשל 

רודיז'בסקי ישראל 

רודין יהודה 

רוזין שאול 

רוזמן שלמה 

רוזנברג חיה 

רוזנברג שמחה 

רוזנפלד אריה 

רוזנפלד דוד 

רוזנפלד זכריה 

רוזנצווייג שמעון 

רוזנשטיין צבי 

רוזנשטרום יאשה 

רוטנברג יעקב 

רויזמן יעקב 

רויזמן צבי 

רויטבורד יצחק 

רויטשטיין קלמן 

רונין שמואל 

רוסמן לייבל 

רופא מאיר 

ריידר מרדכי 

רייזנברג אברהם 

רייטר משה 

רייטר פסח 

רייציס דב 

ש

שאמס אברהם 

שבץ אברהם 

שברצטור טנדר 

שוועץ אברהם 

שוועץ זליג 

שוועץ יעקב 

שוועץ שמואל 

שוורץ אברהם 

שוורץ דוד 

שוורץ שיינדל 

שוורצבלט בנימין משה 

שוורצבלט מנחם 

שוורצבלט יצחק 

שוורצבלט שחורי ברוך 

שומכר שלום 

שולמן ישעיהו 

שולנר מרדכי 

שוסטר דוד 

שוסטר יוסף 

שוסטר יעקב

שוסטר רחל

שטדלר בנימין

שטיין אהרון

שטיינברג משה

שטיינדל שבתאי

שטיינוורצל אבא

שטיינמן פייביש

שטיינקריצר לוסא

שטיינשניידר צבי

שטינגרטן בת-שבע

שטינגרטן יעקב

שטינגרטן ישראל בן דוד

שטינגרטן ישראל בן יעקב

שטרן יצחק

שיוו יצחק

פירט אייזיק

זרוצקי ישעיהו

ביגיל – מלמד חנוך

בר פייבל

גוטרמן שלמה

גנצמן ברל

גרשקוביץ יוסף

דוניץ יהודה

הייצס יוסף

טרויב עזריאל

קטן יעקב

קיפר אברהם

קרופ מרדכי

רופא ניסן

שניידר הרשל

שניידר זיידל

אולשנסקי ראובן

אנגל מאיר

בליישטיין דוד

ברמן אברהם

וולקון מאיר

זסק אליהו

נתנאל אפרים

פיינמן יעקב

צביבל יוסף

צויבל שלמה

קוגוט ישראל

קרמן יצחק

קאופמן אייזיק

פורוחובניק יחיאל

עמית דב

צינקר דוד

טורקניץ אברהם

ידוסליבי רחלי

בריל (בס) רבקה

אידלמן שלום

מודריק יעקב

גורפינקל יצחק

ורנר משה

רוכמן מנדל

ביקלניצקי משה

לייזרוק פישל

קוץ אלכסנדר

שפירא ברוך

פרבר שמואל

קויפמן מרים

צ'רטוק יצחק

צביבל יעקב (אליושה)

אינקלס נפתלי

טרוסמן יששכר

ורניק שלמה

פדר (מוז) אסתר

זלצר זלמן

זלצר מלכה

מירוצ'ניק אשר

צצקס יהודה

ולודבסקי חנן

הימלפרב ברכה

דיק יעקב

ליפשיץ חנה

נתן קלצקי

פוקס אלקה

אפרת שמואל

ידושליבי אריה

בייגל-מלמד חנוך

רווה (וורבה) זאב

שוכמן ירחמיאל

זיסקינד שלמה

פוכטיק (מרין) פייגה

מילכיקר פייבל

לידרמן שמואל

סוסל פנינה