מקורות התמונות של גשר

מקורות התמונות על פי מספריהן:

תמונות מספר 1-20 מתוך הספר: ישראל לרמן, גשר מול ירדן, תג (1966)

תמונות מספר 21-22 מתוך הספר: ימי גשר, סיפורו של קיבוץ במלחמת השחרור, קיבוץ גשר (1984)

תמונות מספר 23-24 מתוך הספר ארגון הפרטיזנים בבילורוסיה, יהודים בתנועה הפרטיזנית בבילורוסיה, רוסית (2005)

תמונות מספר 46-25 מתוך הספר: וולדימיר דניסוק, תולדות קאמין קושירסקי, אוקראינית (2001)

תמונות מספר 84-47 תמונות שונות מאברהם ביבר

תמונות מספר 94-85 תמונות מאת פלדמן משה

תמונות מספר 220-95 לקט תמונות

תמונות מספר 222-221 ילקוט ווהלין מס' 59