Text Size

מקורות

מקורות

אבינועם ראובן, מוהר מאיר ופינקרפלד-עמיר אנדה, יזכור, ממשלת ישראל - משרד הביטחון, 1955

 

אביש: ספר לזכרו של אביש קלורמן ז"ל, הוצאת המשפחה, ישראל

 

אהרוני ראובן, מוטות תורן, המרכז לתולדות כוח המגן ה'הגנה' ע"ש ישראל גלילי,    הוצאת אפי מלצר, 1997

 

אורמלנד פנחס, עבדים היינו, כתב יד משואה תל-יצחק, ארכיון 7/5/8, 12 במאי 1977

 

אטינגר שמואל, "חלקם של היהודים בהתיישבות באוקראינה במאות השש-עשרה והשבע-עשרה", ישראל ברטל וישראל גוטמן (עורכים), קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, א, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 1997

 

אפשטיין דוד, "היהודי היחידי", ילקוט מורשת, כ, מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' וספריית פועלים, תל-אביב 1975

 

ארד יצחק, תולדות השואה: ברית-המועצות והשטחים המסופחים, יד ושם, ירושלים 2004

 

בן דור ישראל, הראשון לחי"ל: ספר הגדוד הראשון לחטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), הוצאת אפי מלצר, תל-אביב 2000

 

גוטמן ישראל (עורך), האנציקלופדיה של השואה, יד ושם/ספרית פועלים, תל-אביב 1990

 

גילדנמן מ. (דיאדיה מישה), מוטלה: נער יהודי לוחם בשורות הפרטיזנים, משרד הביטחון, תל-אביב 1990

 

דוידוביץ' י., "לובישוב: בימי הכיבוש הסובייטי ולחימה פרטיזנית", מול האויב הנאצי, ב, ארגון נכי מלחמה בנאצים, תל-אביב 1967, עמ' 74–86

 

דניסוק ולדימיר, תולדות קמין קושירסקי, אוקראינית 2001

 

האנציקלופדיה הישראלית הכללית, כתר, ירושלים 1996

 

הלפרין יוסף צבי, הדרך לחירות 1945–1946, משרד הביטחון, תל-אביב 1996

 

זהרוני מנחם (עורך), מדריך ישראל: גליל תחתון וארץ כנרות, כתר/משרד הביטחון, ירושלים 1978

 

חגין פנחס ומלכה (עורכים), ספר זיכרון לעיירות רפלובקה הישנה, רפלובקה החדשה, אוליזרקה, ז'לוצק והסביבה, ארכיון יוצאי רפלובקה, תל-אביב 1996

 

 

חולבסקי שלום, המחתרת היהודית בגטאות ברוסיה המערבית בימי השואה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית 1977

 

חולבסקי שלום, מרי ולוחמה פרטיזנית: יהודי בילורוסיה במלחמת העולם השנייה, יד ושם/מורשת, ירושלים ותל-אביב 2001

 

חולבסקי שלום, על גדות הניימן והדנייפר, ירושלים 1982

 

ימי רמה, הוצאת רמת הכובש ומשרד הביטחון, 1962

 

כהן יוחנן, אומות במבחן, מערכות, תל-אביב 1985

 

כרמל עמוס, הכול פוליטי, דביר, תל-אביב 2001

 

ליבנה נתן, כארנים גבהו: פרטיזנים יהודים ביערות ווהלין, האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל, גבעתיים 1980

 

מאירי חיים (עורך), זכרונות אליעזר סנדיוק ז"ל, כתב יד

 

מינדל מאיר, נגבה, הלילה בו נשבר קובה וילן,הקיבוץ, 11 באוגוסט 2005

 

מרין יהודה (עורך), ספר יזכור לקהילות מנייביץ', הורודוק, טרויאנובקה, לישניבקה, ופובורסק (ווהלין), תל-אביב 2002

 

נאור מרדכי, לכסיקון כוח המגן ה"הגנה", משרד הביטחון, תל-אביב 1992

 

נדב (קציקוביץ') מרדכי (עורך) בהשתתפות נחמן בלומנטל, יאנוב על יד פינסק: ספר זיכרון, ארגון יוצאי יאנוב ע"י פינסק בישראל, ירושלים 1969

 

נקדימון שלמה, "במבצע בלשי איתר הבן את עצמות בני משפחתו שנרצחו בשואה והביאן לקבורה בארץ", ידיעות אחרונות, 20.5.1991

 

ספקטור שמואל, פנקס הקהילות: פולין, ה: ווהלין ופולסיה, יד ושם, ירושלים 1990

 

ספקטור שמואל, שואת יהודי ווהלין 1941–1945, יד ושם/הפדרציה של יהודי ווהלין, ירושלים 1986

 

פרטיזנים ולוחמים יהודים מווהלין: לזכרם, הועדה להנצחת פרטיזנים ולוחמים יהודים מווהלין שנלחמו נגד הנאצים ועוזריהם במלחמת העולם השניה 1997

 

צביבל יעקב (אליושה), עמדנו על נפשנו, מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, תל-אביב 1991

 

קאץ דניאל, יידישער וואלין - פאעזיע און פאקטן, ורשה 2002

 

שויקה יעקב, רב מילים: המילון השלם, סטימצקי/מט"ח/ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל-אביב 1997

 

שטיין, א.ש. י. כרוסט וא.מ. אורז'יצר, ספר הזיכרון לקהלת קמין-קושירסקי והסביבה, ארגון יוצאי קמין-קושירסקי והסביבה בישראל, ארה"ב וארגנטינה, יפו 1965

 

ראיונות

יוצאי העיירה וסביבתה ובני הדור השני:

איסר אורמלנד (8 באוקטובר 2002); פנינה אינגברג (לבית קרוין) ז"ל (9 ביולי 2002); שמעון אינגברג; סוניה בורק (לבית גורטנשטיין)(19 בדצמבר 2002); אליעזר גרשוני (21 בפברואר 2003); מאשה וולפסטאהל (לבית דרייצין) (11 ו- 18 באוגוסט 2002); נחמה ורניק (לבית גרינשטיין) (19 בדצמבר 2002); רוז זרוצקי (13 במאי 2003); חסיה כנעני (לבית דוניץ); פישל לייזרוק ז"ל (6 במאי 2002); חנה ליפשיץ (לבית גלבורד) (9 ביולי 2002); בתיה נוימן (לבית גורטנשטיין) (19 בדצמבר 2002); אלקה פוקס (לבית קורזש) (פברואר 2003); פני פינקלשטיין (לבית קוטן) (8 באוקטובר 2002); שושי פלג (לבית דוניץ) (30 ביולי 2002); משה פלדמן (27 ו- 31 באוקטובר 2002); משה פלטיאלי (פלוט) (7 במאי 2002); שרה פרס (לבית זסק)(10 באפריל 2003); מנשה פרצ'יק (22 באפריל 2002); חיה דוניץ פשיטיצקי (לבית ברש); יצחק צ'רטוק (2 בינואר 2003); אברהם קוטן (21 בפברואר 2003); הינדה קוז'ושניק (לבית גבאי) (2 בינואר 2003); זיסל קלורמן (16 ו- 19 בינואר 2003); פנחס קרוין (30 ביוני 2002); בת-שבע רבינר (6 באוגוסט 2002); פסיה שטרן (6 בפברואר 2003); משה ויגאל שפירא (16 במרץ 2003).

ארכיונים

ארכיון יד ושם

ארכיון בית לוחמי הגטאות

ארכיון קיבוץ אפק

ארכיון קיבוץ נגבה

ארכיון קיבוץ רמת הכובש

 


 

מפתח השמות והעניינים 

אורמלנד, איסר

אורמלנד, פנחס

אינגברג, פנינה (לבית קרוין)

אינגברג, שמעון

בורק, סוניה (לבית גורטנשטיין)

ביבר, אברהם

גלושא זוטא

גלושא רבתא

גרינברג, ברל

גרינברג, חיה (לבית כגן)

גרינברג, חיים (לזכרו)

גרשוני, אליעזר

דוניץ-פשיטיצקי, חיה צביה (לבית ברש)

הבאת עצמות בני משפחות קלורמן-דרייצין לקבורה בישראל

הדס (איידעס), יואל

ווהלין-תולדות היהודים

וולודבסקי,שרה (לבית ביבר)(לזכרה)

ווליניץ,שמואל (לזכרו)

וולפסטאהל, יועד

וולפסטאהל, מאשה (לבית דרייצין)

וולקה שטשיטינסקה

וינוקור, רחל (לבית פוגץ')

ויסמן, דב

ורניק, נחמה (לבית גרינשטיין)

זסק, ישראל (לזכרו)

זרוצקי, רוז

חוטושב

טשורטשה

יזרקה

כנעני, חסיה (לבית דוניץ)

כץ, דניאל

הנדר (סיפור)

מכתב ליהודי ווהלין

לוביישוב

לייזרוק,פישל

ליפשיץ,חנה (לבית גלבורד)

לנדא, יהודית (אדית, לבית מליק)

מליק, בן-ציון (לזכרו)

מליק, חיה נעמי

מרי ולחימה פרטיזנית

-          בווהלין

-          קבוצת דרוג-לרמן- סטרייר

-          קבוצת מליק-אינגברג

-          קבוצת צביבל-קלורמן-פלוט

-          הגדוד של קרוק (קונישצ'וק)

-          הגדוד הפולני על שם קושצ'יושקו

-          מחנות אזרחיים

-          האנדרטה לזכר הפרטיזנים והלוחמים יוצאי ווהלין

-          רשימת הפרטיזנים והלוחמים

נבו, מיקי

נוימן,בתיה (לבית גורטנשטיין)

סדרובישץ'

סטוביחווה

סנדיוק, אליעזר

סנדיוק, זבולון

עמית (דרוג), דב

פבזנר, בינה (לבית וולודבסקי)

פוגל, שרה (לבית אורמלנד)

פוקס, אלקה (לבית קורזש)

פינקלשטיין ,פני (לבית קוטן)

פלדמן, משה

פלדמן, רעות

פלטיאלי (פלוט), משה

פנייבנו

פרס, שרה (לבית זסק)

פרצ'יק, מנשה

צביבל, יעקב (אליושה)

צביבל, שלמה (לזכרו)

צ'רטוק, יצחק

קאמין-קושירסקי

-          העיירה בבניינה

-          העיירה בוערת-הגטו ורצח היהודים

-          הניצולים

-          ביקורים והנצחה

-          ספר יזכור

קוז'ושניק, הינדה (לבית גבאי)

קוטן, אברהם

קויפמן, מרים (מירל) (לזכרה)

קלורמן, אביש

קלורמן, זיסל

קלורמן, לֶמָה (לזכרו)

קלורמן, שמואל אבא (לזכרו)

קרוין, פנחס

שוורץ, אריה

שוסטר, יעקב

שטרן, פסיה

שפירא, ברוך אשר (לזכרו)

שפירא, משה ויגאל